Serzysko Agnieszka, Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0

W poniższym komentarzu wyjaśniono postanowienia tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Autorka zwraca uwagę na zagadnienia mające znaczenie w praktycznym wnioskowaniu o kredyt z dopłatą, wskazując na zakres przedmiotowy oraz podmiotowy, ustaloną procedurę, kwestie nadużyć związanych z otrzymaniem tzw. nienależnych dopłat oraz wątek dopłat w odniesieniu do zagadnienia pomocy publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX