Dopłata do czynszu w świetle specustawy - OpenLEX

Kawecka Anna, Dopłata do czynszu w świetle specustawy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Dopłata do czynszu w świetle specustawy

Wprowadzenie

„Dopłata do czynszu” to instrument wsparcia najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznania tej grupie podmiotów dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego zwykłego i jest finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Oznacza to, że na dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składają się środki pochodzące z dwóch źródeł, tj. środki własne gminy (w zakresie wyliczonym jak dla dodatku mieszkaniowego zwykłego) oraz środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w zakresie kwoty stanowiącej dopłatę do czynszu).

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, należy obok przesłanek uprawniających do nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego, o których mowa w ustawie z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – dalej u.d.m. – spełnić warunki z przepisów art. 15zzzic–15zzzieustawy z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX