Dopalacze – nowe zagrożenie w procesie pracy - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Dopalacze – nowe zagrożenie w procesie pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dopalacze – nowe zagrożenie w procesie pracy

Przepisy bezpośrednio regulują jedynie uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec pracownika naruszającego obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu pracy. Niestety podobnych regulacji nie ma w odniesieniu do przypadków świadczenia pracy pod wpływem innych środków. W ostatnich latach pojawiło się nowe zagrożenie zwane „nowymi narkotykami” lub popularnie „dopalaczami”. Wydaje się, że problem wymaga pilnej interwencji ustawodawcy w zakresie relacji pracodawca – pracownik, ponieważ dopalacze potrafią gwałtownie zmienić pracę układu nerwowego, wpływając na różne procesy, np. emocje czy zmysły, co nie jest bez znaczenia dla bezpieczeństwa zarówno pracownika, współpracowników czy osób postronnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?