Kozłowska Małgorzata, Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazuje rodzaje świadczeń, które przysługują ubezpieczonym po spełnieniu określonych warunków. Oprócz spełnienia ustawowych warunków ubezpieczony ma także obowiązek udokumentować przysługujące mu prawo do danego świadczenia. Podstawowym dowodem uzasadniającym przyznanie określonego świadczenia jest prawidłowo wypełnione zaświadczenie lekarskie. Jednak, w zależności od rodzaju świadczenia, ubezpieczony ma obowiązek przedłożyć także inne wymagane dokumenty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX