Dokumentowanie najmu i dzierżawy nieruchomości - OpenLEX

Gierszewska Karolina, Dokumentowanie najmu i dzierżawy nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Dokumentowanie najmu i dzierżawy nieruchomości

Na potrzeby VAT możemy przyjąć, że z umową najmu/dzierżawy mamy do czynienia, gdy właściciel rzeczy zobowiązuje się oddać ją korzystającemu do używania (najem) albo używania i pobierania pożytków (dzierżawa) przez umówiony czas (oznaczony lub nieoznaczony), a korzystający zobowiązuje się płacić właścicielowi w uzgodnionych okresach (miesięcznie, kwartalnie, rocznie) wynagrodzenie pieniężne. W niniejszym komentarzu autorzy omawiają kwestie dokumentowania najmu i dzierżawy nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX