Bartosiewicz Adam, Dokumentowanie czynności kontrolnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor:

Dokumentowanie czynności kontrolnych

Każde postępowanie prowadzone na podstawie przepisów prawa powinno być właściwie udokumentowane. Zapewnia to bowiem pewność odtworzenia jego przebiegu. Ma to istotne znaczenie nie tylko ze względów dowodowych. Mogą bowiem powstawać wątpliwości co do prawidłowości tego postępowania lub jego części. Właściwe udokumentowanie poszczególnych czynności postępowania zapewnia możliwość wyjaśnienia tych wątpliwości. Niewątpliwie dotyczy to także postępowania kontrolnego prowadzonego przez kontrolę skarbową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX