Dokumentacja medyczna – udostępnianie informacji - OpenLEX

Zimna Tamara, Dokumentacja medyczna – udostępnianie informacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Dokumentacja medyczna – udostępnianie informacji

Artykuł omawia zasady udostępniania danych dotyczących zdrowia pacjenta zawartych w jego dokumentacji medycznej. W opracowaniu scharakteryzowano szczególny rodzaj ochrony, jakim objęte są te informacje, wskazano podmioty upoważnione do wglądu w dokumentację, formę i tryb jej udostępniania oraz kwestię odpłatności za udostępnienie dokumentacji. Przedstawiono zagadnienie udostępniania dokumentacji organom rentowym, sądom i prokuraturze oraz wydania dokumentacji w razie zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych, a także opisano przesłanki odmowy udostępnienia dokumentacji oraz odpowiedzialność za jej udostępnienie niezgodne z prawem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX