Paszkowska Małgorzata, Dokumentacja medyczna praktyk zawodowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Dokumentacja medyczna praktyk zawodowych

W niniejszym komentarzu omówiono nowe regulacje dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej przez lekarzy, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, zawarte w nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej r.r.z.w.d.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX