Skibińska Małgorzata, Dokonywanie potrąceń z umów zleceń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Dokonywanie potrąceń z umów zleceń

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych korzystają z ochrony wynagrodzenia przed nadmiernymi potrąceniami na podobnych zasadach jak pracownicy. Zakres tej ochrony nie jest jednak identyczny. Wynagrodzenie zleceniobiorców i innych osób fizycznych będących dłużnikami podlega ochronie o ile są to świadczenia okresowe, które zapewniają im utrzymanie lub stanowią dla nich jedyne źródło przychodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX