Dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych – kto i na co może otrzymać? - OpenLEX

Gruszczyński Krzysztof Jerzy, Dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych – kto i na co może otrzymać?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych – kto i na co może otrzymać?

Przedmiotem komentarza praktycznego są wybrane zagadnienia ustawy z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące przede wszystkim zakresu przedmiotowego dofinansowania eksperymentów medycznych, ustawowych warunków jego otrzymania oraz rozliczenia finansowego projektu. Dodatkowo poruszono najbardziej sporne w ustawie nowelizującej rozwiązanie dotyczące uprawnienia wnioskodawcy do złożenia protestu do Prezesa ABM od wyniku ogłoszonego konkursu. Najprawdopodobniej następna – nieunikniona – nowelizacja uwzględni stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego in rem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX