Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń dla pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - OpenLEX

Sieńko Agnieszka, Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń dla pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2016 r.
Autor:

Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń dla pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Do dnia 1 października 2012 r. w obrocie prawnym funkcjonowały nieprecyzyjne (by nie rzec: niesprawiedliwe) zasady dofinansowywania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Owa niesprawiedliwość polegała na tym, że wskutek skrajnego formalizmu podmioty lecznicze niebędące formalnie przedsiębiorcami (a wśród nich samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) nie mogły czerpać z dobrodziejstw Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tylko dlatego, że wypracowane przez nie środki należały i nadal należą do kategorii środków publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX