Lisowski Krzysztof, Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Komentarz dotyczy zagadnień związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem zmian dotyczących doskonalenia zawodowego w zakresie szkoleń branżowych. W szczególności opracowanie wskazuje czynności formalnoprawne związane z wyodrębnieniem środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżetach właściwych organów, określeniem potrzeb związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także dysponowaniem środkami finansowymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do organów prowadzących szkoły, a także nauczycieli – dyrektorów, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych tematyką finansowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy