Sender Magdalena, Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Komentarz omawia zasady i tryb nabywania przez nauczycieli prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki). Przedstawione zostały przepisy prawne, stanowiące podstawę nabycia prawa do nagrody rocznej dla nauczycieli ze względu na miejsce ich zatrudnienia, zasady ustalania okresu zatrudnienia, od którego uzależnione jest nabycie przez nauczyciela prawa do trzynastki a także wskazano przypadki wykluczające nabycie przez pracownika prawa do trzynastki. W komentarzu objaśnione zostały również kwestie dotyczące zasad ustalania podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zasady dotyczące terminu wypłacania tego świadczenia. Opracownie zawiera również informacje dotyczące prawa do trzynastki w przypadku śmierci pracownika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX