Modrzyk Łukasz, Dodatkowe środki dla szpitali, które nie wykonały ryczałtu w 2022 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Nieaktualny
Autor:

Dodatkowe środki dla szpitali, które nie wykonały ryczałtu w 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.04.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dalej rozporządzenie nowelizujące – stanowi odpowiedź na postulaty podmiotów leczniczych zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali), które od dłuższego już czasu wskazywały na niemożność realizacji przyznanego im ryczałtu w całości, z uwagi na trwający formalnie do 15.05.2022 r. stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. Aktywne fazy tegoż stanu niewątpliwie miały istotny wpływ na wykonanie kontraktu, a w ślad za tym – na ustalenie wysokości ryczałtu na rok 2023.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX