Dodatkowa opłata roczna - podmiot zobowiązany, przesłanka niedotrzymania terminu zagospodarowania gruntu - OpenLEX

Węgrzyn Gabriel, Dodatkowa opłata roczna - podmiot zobowiązany, przesłanka niedotrzymania terminu zagospodarowania gruntu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Dodatkowa opłata roczna - podmiot zobowiązany, przesłanka niedotrzymania terminu zagospodarowania gruntu

Uprawnienia właścicielskie w zakresie możliwości reakcji na uchybienie terminu do zagospodarowania gruntu przez użytkownika wieczystego zostały skonstruowane na zasadzie „kija i marchewki”. Nie oznacza to bynajmniej, że po stronie właściciela istnieje całkowita dowolność w zakresie korzystania z poszczególnych instrumentów prawnych. Właściciel zobowiązany jest do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

W komentarzu praktycznym omówiono zagadnienie podmiotu zobowiązanego do poniesienia dodatkowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz przesłankę jej nałożenia w postaci niedotrzymania terminu zagospodarowania gruntu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX