Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Dodatki dla personelu medycznego w świetle ustawy o zapewnieniu kadr w czasie epidemii

Ustawa z 27.11.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych – dalej u.k.m. wprowadza nie tylko ułatwienia w wejściu na rynek kadrom medycznym spoza UE czy powrót do pracy osobom, które muszą przejść przeszkolenie po okresie bezczynności zawodowej, ale również wprowadza mechanizmy związane z wypłatą wynagrodzeń personelowi medycznemu, który do tej pory objęty był specjalnymi dodatkami. W ramach poniższego komentarza poruszono właśnie tematykę wynagrodzeń. Poniższa publikacja stanowi fragment komentarza Zapewnienie kadr medycznych w czasie epidemii - co zakłada ustawa?

1. W ramach prowadzonych prac dokonano modyfikacji przepisów o dodatkach dla określonych grup medycznych, wprowadzając rozwiązania gwarantujące dotychczasową formę wypłaty dodatków dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i pielęgniarek systemu do 30.06.2021 r.

Podobnie w zakresie lekarzy i lekarzy dentystów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?