Culepa Michał, Dodatek wiejski

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Dodatek wiejski

Dodatkiem o charakterze socjalnym jest tzw. dodatek wiejski. Jest to dodatek, przysługujący na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia - Karta Nauczyciela, nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców. Komentarz omawia warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać dodatek wiejski.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX