Kawecka Anna, Dodatek węglowy – nowe zadanie dla OPS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Dodatek węglowy – nowe zadanie dla OPS

Ustawą z 5.08.2022 r. o dodatku węglowym – dalej u.d.w., wprowadzono nową formę wsparcia części społeczeństwa, a mianowicie dodatek węglowy, dedykowany dużej grupie gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w celu pokrycia części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Dodatek węglowy ma na celu wsparcie gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Omawiany dodatek przyznawany jest niezależnie od dochodu, nie podlega opodatkowaniu i zajęciu egzekucyjnemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX