Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia - OpenLEX

Tomaszewska Barbara, Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia

Dnia 1.01.2020 r. do przepisów ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – dalej u.m.w.p., zostały wprowadzone zmiany mające wpływ na sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX