Kawecka Anna, Dodatek osłonowy – nowe wyzwanie dla ośrodków pomocy społecznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Dodatek osłonowy – nowe wyzwanie dla ośrodków pomocy społecznej

Ustawą z 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym – dalej u.d.o. – wprowadzono nową formę wsparcia części społeczeństwa, a mianowicie dodatek osłonowy, będący elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy jako narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w roku 2022 dedykowany jest określonej grupie osób (gospodarstw domowych) – obywateli polskich i cudzoziemców – po spełnieniu określonych ustawą przesłanek. Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie jest objęty podatkiem dochodowym ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane w ustawie kwoty dodatku osłonowego to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX