Bochenek Michał, Dodatek na ogrzewanie dla gospodarstw domowych 2022

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Dodatek na ogrzewanie dla gospodarstw domowych 2022

Wstęp

Ustawa z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dalej u.s.r.ź.c., w założeniu ustawodawcy reguluje zasady i tryb wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na kanwie praktycznych problemów gmin w zakresie stosowania podobnych rozwiązań, dotyczących np. dodatku węglowego, ustawa zawiera wiele nowych rozwiązań, które w zamyśle ustawodawcy mają pomóc m.in. minimalizować wykorzystywanie przez wnioskodawców „luk” w przepisach lub niejednoznacznych postanowień, np. w kwestii interpretacji gospodarstwa domowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX