Habryn-Chojnacka Ewa, Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Autorka przedstawia istotę postępowania grupowego, wymienia sprawy, jakie mogą być rozpoznane w tym postępowaniu oraz opisuje przesłanki, jakie muszą być spełnione, aby sprawa rozpoznana była w tym postępowaniu. Komentarz przedstawia specyfikę ustalania odszkodowania ryczałtowego w sprawach o roszczenie pieniężne. Tekst zawiera uwagi na temat przymusu adwokackiego i radcowskiego oraz opisuje przebieg postępowania grupowego, a także zawiera uwagi na temat egzekucji roszczeń w tym postępowaniu oraz kosztów postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX