Robaczyński Wojciech, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor:

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów

Artykuł przedstawia zasady dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjentów. W komentarzu wskazano legitymację czynną (uprawnienie do występowania w charakterze powoda) oraz bierną (uprawnienie do występowania w charakterze pozwanego) uczestników postępowania. Opisano złożenie pozwu przez osobę legitymowaną czynnie (poszkodowanego, jego przedstawiciela ustawowego lub poszkodowanego pośrednio) jako wymóg dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Omówiono także tryb postępowania w sprawie odszkodowania oraz przysługujące środki odwoławcze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX