Borys Adrian, Kamieński Grzegorz, Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym uregulowane zostały w ustawie z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. 2017, poz. 1132; dalej jako u.r.n.s.). Celem niniejszego komentarza jest opisanie niektórych istotnych kwestii procesowych związanych z dochodzeniem roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, w szczególności mając na względzie dokonujące się zmiany w k.p.c. jakie zostały zapoczątkowane nowelizacją z 4.07.2019 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX