CIC Kancelaria, Dorska Dorota, Dochodzenie odszkodowania za szkodę powstałą wskutek działania / zaniechania organu administracji w sprawach budowlanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Dochodzenie odszkodowania za szkodę powstałą wskutek działania / zaniechania organu administracji w sprawach budowlanych

W komentarzu omówione zostały podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkodę powstałą wskutek działania lub zaniechania organu administracji w sprawach budowlanych, polegającego na wydaniu lub niewydaniu decyzji administracyjnej albo uchyleniu lub zmianie decyzji administracyjnej. Autor omawia zagadnienia, które warto mieć na uwadze decydując się na dochodzenie odszkodowania od organu administracji publicznej.

1.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX