Dochody z handlu elektronicznego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania - OpenLEX

Chudzik Mariusz, Dochody z handlu elektronicznego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor:

Dochody z handlu elektronicznego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Powstanie zjawiska handlu elektronicznego spowodowało wykreowanie nowych rodzajów transakcji, charakterystycznych dla środowiska elektronicznego. Ze względu na fakt, że duża część tych transakcji ma charakter międzynarodowy, osiągane z nich dochody podlegają postanowieniom umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opartych na Konwencji Modelowej OECD. Najważniejsze problemy związane z charakterystyką dochodów z transakcji internetowych, wiążą się z zaklasyfikowaniem tych dochodów bądź jako zyski przedsiębiorstw bądź jako należności licencyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX