Błaszko Adam, Dochody jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

Pojęcie dochodów jest ściśle związane z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego oraz ich budżetami i funkcjonuje łącznie z pojęciem przychodów. Trzeba mieć na uwadze fakt, że mówiąc o dochodach i związanym z nimi pojęciem przychodów w oparciu o zagadnienia finansowania i budżetowania jst traktujemy te zagadnienia w sposób odmienny niż przyjęło się traktować te pojęcia w języku potocznym jak też inaczej niż definiuje te pojęcia ustawodawca w ustawach podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX