Kukulski Ziemowit, Dochód z majątku nieruchomego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Dochód z majątku nieruchomego

Zasady opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego uregulowane zostały w art. 6 Umowy Modelowej OECD. Przepis ten dotyczy dochodu z majątku nieruchomego, jaki osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego z umawiających się państw (państwo A) - osiąga z tego majątku położonego na terytorium drugiego umawiającego się państwa (państwo B).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX