Dochód w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w dobie koronawirusa - OpenLEX

Kawecka Anna, Dochód w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w dobie koronawirusa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Dochód w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w dobie koronawirusa

W niniejszej publikacji analizie poddane zostanie zagadnienie, jak formy świadczeń pieniężnych wypłacane na podstawie tarcz antykryzysowych oraz innych ustaw wydanych w czasie epidemii wpływają na dochód w rozumieniu ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dalej u.ś.r. – oraz ustawy z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dalej u.p.o.u.a.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX