Kawecka Anna, Dochód w funduszu alimentacyjnym - nowe regulacje i aktualne problemy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Dochód w funduszu alimentacyjnym - nowe regulacje i aktualne problemy

1.Pojęcie dochodu

Dochód, jak też dochód rodziny w ustawie z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dalej u.p.o.u.a. – został zdefiniowany poprzez odesłanie do uregulowań ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dalej u.ś.r. Oznacza to, że problemy interpretacyjne odnoszące się do instytucji dochodu są analogiczne w obydwu tych ustawach. W niniejszej publikacji poruszone zostaną jedne z najczęściej pojawiających się zagadnień związanych z regulacją przepisów w tym zakresie.

2.Składniki dochodu

Dochód jest pojęciem ściśle zdefiniowanym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co oznacza, że ustawodawca nie pozostawił w tym zakresie organowi możliwości działania w granicach uznania administracyjnego. Co do zasady dochód oznacza po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a)

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30fustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – pomniejszone o koszty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX