Paszkowski Artur, Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Niniejszy komentarz dotyczy kwestii związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, którego podstawę stanowi umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia. W swej istocie dotyka on nade wszystko materii kręgu podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym korzystających z wolontariuszy, składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne oraz wstępnej opłaty dodatkowej ponoszonej w związku z zawarciem umowy. Komentarz omawia ponadto zagadnienie samej umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX