Kostrzewa Piotr, Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Komentarz omawia zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoba niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX