Serzysko Agnieszka, DLT Pilot Regime (technologia rozproszonego rejestru) w sektorze finansowym w postanowieniach ustawy o rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

DLT Pilot Regime (technologia rozproszonego rejestru) w sektorze finansowym w postanowieniach ustawy o rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Autorka poniższego komentarza omawia przepisy odnoszące się do technologii rozproszonego rejestru (ang. distributed ledger technology – DLT) ustanowionej rozporządzeniem 2022/858 w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru i wprowadzonej do polskiego porządku prawnego postanowieniami ustawy o rozwoju rynku i ochronie inwestorów. W komentarzu przedstawiono zasady działania technologii rozproszonego rejestru, wymogi infrastrukturalne oraz możliwości, jakie daje DLT w kontekście kryptoaktywów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX