Bocianowska Joanna, Digitalizacja obowiązków informacyjnych notariuszy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Digitalizacja obowiązków informacyjnych notariuszy

Celem niniejszego komentarza jest omówienie nowelizacji wprowadzanej na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie wybranych regulacji prawnych, które modyfikują obowiązki notariuszy. Przedmiotowa nowelizacja w zakresie obowiązków notariuszy wprowadzana jest przede wszystkim z uwagi na pełnioną przez nich funkcję płatników podatków – od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn, a także połączona jest z ciążącym na nich obowiązkiem raportowania czynności na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX