Kaczorowska-Kossowska Iwona, Digitalizacja dokumentacji medycznej przez świadczeniodawców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Digitalizacja dokumentacji medycznej przez świadczeniodawców

1.Wstęp

Możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej przewidziana jest już od dawna, dopiero jednak od 1.01.2021 będziemy mieć do czynienia z obowiązkiem prowadzenia jej w tej formie. Na przestrzeni lat decyzje podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich co do sposobu prowadzenia dokumentacji były więc bardzo różne. Część podmiotów bardzo szybko przeszła na postać elektroniczną, część wolała pozostać przy formie papierowej tak długo, jak to możliwe. W niektórych podmiotach lekarzom pozostawiano wybór, gdyż przepisy do niedawna na to pozwalały, wskutek czego w określonym czasie w tym samym podmiocie powstawała zarówno dokumentacja papierowa, jak i w postaci elektronicznej.

Fani informatyzacji, którzy zaprzestali prowadzenia dokumentacji papierowej już przed laty, od dawna dociekali, czy i w jaki sposób mogliby zinformatyzować swoją dokumentację medyczną całkowicie. Prowadzenie pacjenta przez dłuższy czas wymaga bowiem dokonywania wpisów bieżących w programie komputerowym,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX