Szczypkowska Paulina, Diety pudełkowe - wymogi dotyczące przekazywania konsumentom informacji żywności sprzedawanej w formie tzw. cateringu dietetycznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Diety pudełkowe - wymogi dotyczące przekazywania konsumentom informacji żywności sprzedawanej w formie tzw. cateringu dietetycznego

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest wskazanie podstawowych wymogów informacyjnych ciążących na przedsiębiorstwach świadczących usługi w formie cateringu dietetycznego, w szczególności w zakresie podawania wykazu składników wraz z informacją o alergenach, oraz krótkie omówienie przepisów prawa dotyczących sprzedaży tego typu żywności na odległość (np. przez internet).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX