Dialog konkurencyjny jako tryb wyboru partnera prywatnego - OpenLEX

Olszewska-Stompel Justyna, Dialog konkurencyjny jako tryb wyboru partnera prywatnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 13 grudnia 2016 r.
Autor:

Dialog konkurencyjny jako tryb wyboru partnera prywatnego

Komentarz ma na celu wskazanie zalet, jakie daje tryb dialogu konkurencyjnego oraz omówienie procedury wyboru partnera prywatnego w trybie dialogu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX