Wojciechowski Sławomir, Delegowanie uprawnień przysługujących kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Delegowanie uprawnień przysługujących kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego

Wprowadzona w art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego - dalej p.a.s.c., delegacja uprawnień kierownika USC jest rozwiązaniem kształtującym w sposób formalny wewnętrzną strukturę organizacyjną urzędów stanu cywilnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX