Delegowanie kierowców w transporcie drogowym - OpenLEX

Bujalski Rafał, Delegowanie kierowców w transporcie drogowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Delegowanie kierowców w transporcie drogowym

Tytuł aktu prawnego

Dyrektywa 2020/1057 ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

Podmioty, których dotyczy akt prawny

przewoźnicy drogowi

kierowcy zatrudnieni przez przewoźników drogowych

Opis aktu prawnego

Unijna dyrektywa zakłada objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. Skutkiem będzie wprowadzenie zasady płacy minimalnej krajów, w których odbywa się praca. Dyrektywa prowadza również zmiany do postanowień dyrektywy 2006/22/WE dotyczących minimalnych warunków wykonania przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

1.Ogólne zasady delegowania kierowców

Ustanawiając przepisy szczególne dotyczące delegowania kierowców, dyrektywa 2020/1057 precyzuje, jak kierowcy zawodowi w transporcie towarowym lub pasażerskim mają korzystać z zasady tej samej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Wprowadza...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX