Różycki Karol, Deklaracje, doręczenia i podania składane drogą elektroniczną

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Deklaracje, doręczenia i podania składane drogą elektroniczną

Komentarz poświęcony jest problematyce elektronicznego składania deklaracji podatkowych, podań oraz elektronicznego doręczania pism podatnikom. Autor omawia w nim m.in. rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wraz z podaniem daty, od której taka możliwość istnieje; podmioty, które mogą składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej; tryb zgłoszenia chęci składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej oraz dane, jakie powinna zawierać deklaracja składana za pomocą komunikacji elektronicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX