Biadun Dobrawa, Definicja, zakres i rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Definicja, zakres i rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Celem niniejszej publikacji jest wyjaśnienie pojęć związanych z procesem informatyzacji w ochronie zdrowia prowadzonej głównie przy udziale Centrum e-Zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX