Sławatyniec Łukasz, Decyzje w sprawie sprzecznej z prawem reklamy aptek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Decyzje w sprawie sprzecznej z prawem reklamy aptek

Komentarz opisuje zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań oraz nakładaniem sankcji za prowadzenie sprzecznej z prawem reklamy aptek i ich działalności. Autor konfrontuje zakaz reklamy aptek wynikający z nowelizacji prawa farmaceutycznego z praktyką prowadzenia postępowań w sprawie naruszenia tego zakazu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX