Decyzja w sprawie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami - charakter decyzji oraz przesłanki wydania - OpenLEX

Ostapski Adam, Decyzja w sprawie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami - charakter decyzji oraz przesłanki wydania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Decyzja w sprawie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami - charakter decyzji oraz przesłanki wydania

W komentarzu omówiono problematykę dotyczącą decyzji w sprawie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami wydawanej na podstawie art. 103 ust. 1 i 6 ustawy o kierujących pojazdami, a w szczególności kwestie takie jak przesłanki wydania decyzji oraz charakter decyzji. Niniejszy komentarz nie dotyczy kwestii cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami wynikających z pozwolenia wojskowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX