Decyzja o zakazie zgromadzenia – podstawa prawna; przesłanki wydania - OpenLEX

Makowski Kamil, Decyzja o zakazie zgromadzenia – podstawa prawna; przesłanki wydania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Decyzja o zakazie zgromadzenia – podstawa prawna; przesłanki wydania

W publikacji autor przedstawia przesłanki oraz tryb wydania decyzji o zakazie zgromadzenia. Analizie poddano również tryb kontroli sądowoadministracyjnej takiej decyzji. Przedstawione spostrzeżenia są tym ważniejsze, że prawidłowo wydane decyzje mogą mieć kluczowe znaczenie dla zachowania porządku i bezpieczeństwa publicznego, jak również dlatego, że poprzez swoje decyzje organy głęboko ingerują w sferę praw i swobód obywatelskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX