Decyzja o wydzieleniu działalności, wybór partnera i przygotowanie umowy outsourcingu - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Decyzja o wydzieleniu działalności, wybór partnera i przygotowanie umowy outsourcingu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Decyzja o wydzieleniu działalności, wybór partnera i przygotowanie umowy outsourcingu

Prowadzenie współpracy na zasadach outsourcingu wymaga dużego zaufania między partnerami i trzeba zdawać sobie sprawę, iż nie da się tego osiągnąć za pomocą najlepiej nawet sformułowanej umowy. Zaufanie to można zbudować w trakcie długotrwałych, wzajemnych i rzeczywiście poprawnych relacji. Jednakże sama umowa oraz sposób podjęcia decyzji o wyborze partnera są niezwykle ważne. Praktycznie w każdym przypadku stanowią punkt wyjścia do sukcesu przedsięwzięcia outsourcingu. Ten sposób podjęcia decyzji oraz jej racjonalne umotywowanie są kluczem do powodzenia. Jeżeli podejmiemy złą decyzję, to nawet najlepiej skonstruowana i przestrzegana w praktyce umowa nie uchroni nas przed negatywnymi skutkami takiego kroku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX