Waślicki Tadeusz, Darowizny w księgach rachunkowych obdarowanego i darczyńcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Darowizny w księgach rachunkowych obdarowanego i darczyńcy

W większości przypadków operacje gospodarcze ewidencjonowane w księgach rachunkowych mają charakter odpłatny, ponieważ wiążą się ze sprzedażą lub zakupem towarów bądź usług. Jednak prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości udzielenia lub otrzymania świadczeń nieodpłatnych, o charakterze darowizn. Poniższy artykuł omawia ewidencjonowanie darowizn w księgach rachunkowych prowadzonych przez darczyńcę i obdarowanego z uwzględnieniem przepisów prawa bilansowego, przepisów o podatku dochodowym oraz o podatku od towarów i usług.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX