Goettel Aleksy, Darowizny na rzecz członków rodziny jako sposób unikania opodatkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Darowizny na rzecz członków rodziny jako sposób unikania opodatkowania

Nieodpłatne przysporzenia majątkowe tradycyjnie pozostają domeną stosunków rodzinnych. Jednakże ustanowienie darowizny – nawet na rzecz członka rodziny - nie pozostaje faktem obojętnym z punktu widzenia obowiązku podatkowego. "Rodzinny" charakter takich operacji umożliwia jednak optymalizację ciężaru podatkowego. Niekiedy efekt optymalizacyjny jest jednoznaczny ze zniesieniem obciążenia fiskalnego, w innych przypadkach ulega on jedynie częściowemu złagodzeniu. Poniższe opracowanie stanowi próbę syntetycznego spojrzenia na techniki optymalizacji podatkowej stosowane na gruncie opodatkowania darowizn ustanawianych między osobami spokrewnionymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX