Makowski Kamil, Fleszer Dorota, Dane zamieszczane w dowodach osobistych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Dane zamieszczane w dowodach osobistych

Założeniem poniższego komentarza praktycznego jest omówienie znajdującego się w art. 12 ustawy z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych – dalej u.d.o. – katalogu informacji, które powinien zawierać wspomniany dokument urzędowy w warstwie graficznej. Autor publikacji stara się m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy wspomniane wyliczenie w sposób enumeratywny wymienia zestaw danych zamieszczanych w dowodach osobistych. Wskazuje również, które informacje w nich zawarte dotyczą osoby, a które dokumentu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX