Sługocka Martyna, Czynny udział stron w elektronicznym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Czynny udział stron w elektronicznym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

Brak zapewnienia czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym może mieć negatywne skutki zarówno dla inwestora, jak i dla sąsiadów planowanej inwestycji. Wokół wyznaczania obszaru oddziaływania inwestycji już od dawna trwa spór między organami administracji architektoniczno-budowlanej a inwestorami. Wprowadzenie regulacji dotyczących elektronicznych postępowań w sprawie pozwoleń na budowę nie ułatwiło nikomu zadania. W komentarzu wyjaśniono jakie działania należy podjąć, aby strony postępowania mogły uczestniczyć w postępowaniu a decyzja je kończąca była prawidłowa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX