Ulanowska Mirosława, Czynności po wydaniu wyroku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 września 2023 r.
Autor:

Czynności po wydaniu wyroku

Ustawa z dnia 17 października 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – w art. 326 – art. 331 reguluje czynności, jakie powinien podjąć sąd po wydaniu wyroku. W doktrynie czynności te określane są mianem „notyfikacji wyroku” i można je podzielić na czynności dokonywane przez sąd z urzędu oraz na wniosek strony. Na notyfikację wyroku składają się czynności polegające na jego ogłoszeniu i doręczeniu. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie charakteru tych czynności sądowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX